อยากหายไป เหมือนไม่เคยมีอยู่

อยากหายไป เหมือนไม่เคยมีอยู่

เชื่อไหมว่าที่เคยเขียนบันทึกเพื่อจะให้คนอื่นไว้มากมาย
พอเอาเข้าจริงๆ ไม่อยากให้ใครเลยแม้แต่คนเดียว
ไม่อยากมีหลักฐาน ว่าเราเคยมีตัวตนอยู่
ให้เหมือนเรื่องทั้งหมดในชีวิต ไม่เคยได้เกิดขึ้นจริง
อยากให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง สลายหายไป
เหมือนไม่เคยมีอยู่จริง

มันเศร้าขนาดที่ว่า ไม่อยากจรดนิ้วพิมพ์อะไรที่เกี่ยวข้องทั้งนั้น
ไม่อยากนึกถึงอะไรอีกเลย
ไม่อยากตามหาเหตุผลหรือทางแก้อีกต่อไปแล้ว

แม้แต่เสี้ยวความรู้สึกเดียว ก็มากจนเกินไป


Enter your email below to join our newsletter